Miễn Trừ Trách Nhiệm Tại Tra Cứu Thần Số Học Mới Nhất 2024

Miễn trừ trách nhiệm giúp bảo vệ bạn khỏi các hành vi sai trái pháp lý có thể xảy ra khi người dùng sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại website đó. Tra Cứu Thần Số Học cam kết cung cấp cho người dùng môi trường an toàn và hợp pháp và tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi là phần quan trọng trong cam kết đó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của Tra Cứu Thần Số Học

Tra Cứu Thần Số Học là trang web chính thức ra mắt tại thị trường tại Việt Nam vào tháng 5/2024. Chúng tôi xin tuyên bố những điều khoản và điều kiện sau đây liên quan đến miễn trừ trách nhiệm với tư cách là đơn vị cung cấp thông tin, dịch vụ tra cứu như sau:

Thông tin khái quát chung về miễn trừ trách nhiệm tại Tra Cứu Thần Số Học
Thông tin khái quát chung về miễn trừ trách nhiệm tại Tra Cứu Thần Số Học

Nội dung không khuyến khích vào đời sống

Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp “theo nguyên trạng” và “theo khả năng cung cấp”, không có bất kỳ bảo đảm nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, đơn vị từ chối tất cả các bảo đảm. Bao gồm nhưng không giới hạn về khả năng chuẩn đoán, mục đích cụ thể hoặc không vi phạm.

Tuyên bố không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức

Trong mọi trường hợp, đội ngũ chuyên gia sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc hình phạt nào. Bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại mất lợi nhuận, doanh thu hoặc dữ liệu, gián đoạn hoặc mất uy tín phát sinh từ việc sử dụng hoặc ứng nghiệm dịch vụ này. Ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.

Miễn trừ trách nhiệm dưới mọi hình thức khi người dùng sử dụng dịch vụ tại trang web
Miễn trừ trách nhiệm dưới mọi hình thức khi người dùng sử dụng dịch vụ tại trang web

Tuyên bố miễn trách nhiệm trong việc sửa đổi chính sách

Chúng tôi có quyền sửa đổi tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Người dùng chịu trách nhiệm kiểm tra những chính sách liên quan đến miễn trách nhiệm thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, thành viên đồng nghĩa với việc đã chấp nhận tuyên bố này, cùng với mọi sửa đổi được thực hiện.

Không thông báo nếu có chính sách thay đổi liên quan đến miễn trách nhiệm
Không thông báo nếu có chính sách thay đổi liên quan đến miễn trách nhiệm

Kết luận

Bản cập nhật chính thức về miễn trừ trách nhiệm tại website Tra Cứu Thần Số Học do đơn vị chúng tôi biên soạn trên đây để gửi đến bạn đọc. Hy vọng rằng bạn đã nắm rõ những thông tin liên quan đến những quy định và trường hợp cụ thể. Mọi thông tin thắc liên quan đến điều khoản trên, vui lòng liên hệ đến bộ phận hỗ trợ CSKH để được tư vấn và giải đáp kịp thời.